Uberpup受Acrylicize委托为以色列Shaare Zedek社区医院的两层儿童病房设计插图。插图以天空和希望为主题,主要描绘嬉戏的小鸟飞行在气球和树木上,或在树屋里观看。
Shaare Zedek社区医院环境图形设计©Uberpup
Shaare Zedek社区医院环境图形设计©Uberpup
Shaare Zedek社区医院环境图形设计©Uberpup
Shaare Zedek社区医院环境图形设计©Uberpup
Shaare Zedek社区医院环境图形设计©Uberpup