Saul-Bellow 图书馆改扩完成,建筑设计师设计了这个纯白、洁白的空间和装饰。
同样multiple设计公司也根据内饰创造了这套简约的标识系统,除了文字、箭头、图标再也没有多余的东西。清析简单有效。

Saul-Bellow图书馆导视系统设计 © multiple Saul-Bellow图书馆导视系统设计 © multiple Saul-Bellow图书馆导视系统设计 © multiple Saul-Bellow图书馆导视系统设计 © multiple Saul-Bellow图书馆导视系统设计 © multiple Saul-Bellow图书馆导视系统设计 © multiple Saul-Bellow图书馆导视系统设计 © multiple Saul-Bellow图书馆导视系统设计 © multiple Saul-Bellow图书馆导视系统设计 © multiple Saul-Bellow图书馆导视系统设计 © multiple Saul-Bellow图书馆导视系统设计 © multiple Saul-Bellow图书馆导视系统设计 © multiple