Ruska 46是位于弗罗茨瓦夫市中心的后工业发展综合体,它是一个充满活力的地方,是艺术活动和各种团体活动以及草根活动的基地,也是城市文化交流场所。它不仅受到文化艺术兴趣分子的访问,也受到居民和游客的欢迎,经常有团队在这里组织另类文化领域的音乐会、艺术和社会活动事件。标识设计公司Artur Busz受委托为其进行标识设计和导视设计。
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz
Ruska 46 标识设计© Artur Busz

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注