Greco Design团队可谓对lugMinas导视系统设计用心良苦,这套从外看似极为简单的标识系统,却有一个非常大的优点,那就是它可以随你任意变换标识信息,它是一个动态的小方块使用钉子安装在透明的亚克力上,而亚克力背板上有得小细孔。

PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design PlugMinas导视系统设计 © Greco Design

发表回复

后才能评论