Humanidad Salud是医疗中心,目前在全国范围内有超过三家公司,是卫生部门最重要的公司之一。 2017年,Humanidad Salud完成了新总部的建设,并且委托Diego Vega进行整个建筑的环境标识设计,涵盖图形设计、标识设计和导视设计,期望能够贡献和传播喜悦,实现友好、有序和实用的功能。友好而现代的图形设计采用清晰线条设计,保留了丰富的信息,指引的同时又作为装饰元素而存在。
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega
Humanidad Salud 总部标识设计©Diego Vega

发表回复

后才能评论