Deuce Design团队为Event Cinemas影院设计了一套超大型“数字”图形标识,引导观众进入各影厅,图形延展到各空间的墙面,Deuce Design团队也在积极的推出全国其它影院的指示系统项目。
Event Cinemas影院指示系统 © Deuce Design
Event Cinemas影院指示系统 © Deuce Design
Event Cinemas影院指示系统 © Deuce Design
Event Cinemas影院指示系统 © Deuce Design
Event Cinemas影院指示系统 © Deuce Design
Event Cinemas影院指示系统 © Deuce Design
Event Cinemas影院指示系统 © Deuce Design
Event Cinemas影院指示系统 © Deuce Design
Event Cinemas影院指示系统 © Deuce Design

发表回复

后才能评论