© Communal Studio
El Alear是位于San Pedro Garza Garcia的四座豪华大楼的住宅区。 Communal Studio为El Alear开发了空间导视系统,通过建筑物的外部和室内标牌。 通过简单的方式融入到优雅而现代的建筑中,帮助每个访问者通过在小区内实现导航。
El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio El Alear住宅导视设计 © Communal Studio

发表回复

后才能评论