Storehagen atrium,是一座挪威政府部门机构大楼,内有多个政府部门和文化组织。导视设计中使用鲜艳的色彩赋予各部门或组织,总索引组成了一颗大树的形态,寓意深刻,墙面的线性引导也更方便人们清晰准确的到达目的地。

EGD-Storehagen Atrium-01
EGD-Storehagen Atrium-02
EGD-Storehagen Atrium-03
EGD-Storehagen Atrium-04
EGD-Storehagen Atrium-05
EGD-Storehagen Atrium-06
EGD-Storehagen Atrium-07
EGD-Storehagen Atrium-08
EGD-Storehagen Atrium-09
EGD-Storehagen Atrium-10
EGD-Storehagen Atrium-11

发表回复

后才能评论

评论(0)