Jackalope(鹿角兔)度假酒店位于著名的澳大利亚葡萄酒产区莫宁顿半岛,今年4月1日正式开幕。设计团队的宗旨是在澳大利亚和全球范围内建立Jackalope品牌,以强大的主题框架,通过戏剧性的陈述和亲密的经验分享为客人提供身临其境的旅程。
为了彰显神话生物鹿角兔时可爱时刚毅的性格,以及该地葡萄栽培核心业务,设计团队开发了基于炼金术(葡萄酒酿造的隐喻)概念的站点故事,这个故事是通过酒店各个方面的体验来表达的。从Flaggerdoot酒吧的蒸馏主题到Doot Doot Doot餐厅的10,000个悬浮发光琥珀灯泡装置,穿过空间的每一区域都是炼金过程的一个阶段。这个故事进一步为当地艺术家提供了镜头,包括Emily Floyd为酒店的门廊创作的标志性的7米神话雕塑Jackalope,引起了一定的反响。由此产生了品牌标志、体验设计、艺术策展、寻路和环境设计。
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign
Jackalope酒店环境图形设计©Carr Design & fabioongaratodesign

发表回复

后才能评论