Art-zavod Platforma是乌克兰最大的创意产业集群之一。过去,这是面积12万平方米的丝绸厂。今天,工厂成为展览、庆典和其他公共活动的场所。工作室开始工作之前需要解决一些问题。Art-zavod Platforma最后一次花费了很多,但大多数访客不知道新地点的存在。另一个问题是砖墙上不显眼的导航和建筑物名称的混乱。
工作室花了很多时间在不同的建筑之间行走,以了解访客的行为,同时也收集到哪些地方是拥挤的或者死胡同。大部分时候他们不断的在工作地图上移动、更改和删除导航。导航的主要原理是金属网格上的可移动物体,如果有新的位置,可以改变或添加。所有颜色混合在一起对每个建筑物进行编码,这将有助于客户从合作中识别阁楼。
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland
Art-zavod Platforma导视系统规划设计©otherland

发表回复

后才能评论

评论(0)