PORTLAND标识设计公司受British Land 委托为伊灵百老汇进行品牌标识设计和导视设计,这是一个45.5万平方英尺的露天零售和休闲项目,另外还有13万平方英尺的办公空间。通过标牌设计提升零售目的地的品牌空间,以作为大规模改造项目部分之一。
伊灵百老汇导视设计©PORTLAND
伊灵百老汇导视设计©PORTLAND
伊灵百老汇导视设计©PORTLAND
伊灵百老汇导视设计©PORTLAND
伊灵百老汇导视设计©PORTLAND
伊灵百老汇导视设计©PORTLAND
伊灵百老汇导视设计©PORTLAND
伊灵百老汇导视设计©PORTLAND

发表回复

后才能评论