Top Drawer & Home展览会,是英国国际时尚家居用品及礼品、工艺品展览,kentLyons被邀请为Top Drawer & Home在伦敦Earl’s Court展览中心展会所用的宣传物料,包括场地环境包装设计和环境指示系统设计。

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

Top Drawer & Home展览会
Top Drawer & Home展览会©kentLyons

发表回复

后才能评论